TSC fundamentals questions set 3

16
Created on By admin

intro-to-computer set3

1 / 5

14. Which of the following device is used to store data for future backup ?

2 / 5

14. कम्प्युटले एकनासको काम नगरि बहुमुखि काम गर्न सक्ने कम्प्युटरको विशेषतालाई के भनिन्छ ?

3 / 5

13. कम्प्युटरले विना झन्झट वा थकान महसुस नगरि एकनासले काम गर्न सक्ने कम्प्युटरको विशेषतालाई के भनिन्छ ?

4 / 5

12. १ मिलि सेकेण्डमा १ सेकेण्डको कति खण्ड हुन्छ ?

5 / 5

11. कम्प्युटरमा १ मिलि सेकेण्ड बराबर कति सेकेन्ड हुन्छ ?

Your score is

The average score is 69%

0%

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *